Joomla Template Software

Produženi boravak

* Stvaranje radnih navika
* Usvajanje ritma
* Razvoj motoričkih i socijalnih vještina

Igraonica

* Proslava rođendana
* Slobodna igra sa igračkama od prirodnih materijala
* Radionice za djecu i odrasle

Centar za podršku porodici

* Škola roditeljstva